Can Vinyes Lluçà

Osona
Sector nord del terme municipal
A 2650 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 8'750

Coordenades:

42.08405
2.05805
422092
4659538
08109-59
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad: 08108A011000140000BS
Jordi Compte i Marta Homs

Can Vinyes està situada en un punt lleugerament elevat a l'oest de la riera Lluçanès, al sud-oest de Vilaïner i al sud del Coll de les Casetes.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb un volum adossat a l'oest i un altre al nord. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra, arrebossats al volum oest, amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada i un portal emmarcat amb pedra bisellada amb la inscripció "L.R.G. 1907" inscrita a la llinda. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals convertida en finestra balconera, i a les golfes, dues finestres emmarcades amb maó i llinda de pedra. A l'esquerra s'observa el volum adossat a l'oest: a nivell de planta baixa conté dos portals emmarcats amb pedra treballada i llinda de fusta i al primer pis una finestra emmarcada amb maó i una eixida emmarcada amb pedra treballada. Més a l'esquerra hi ha una estructura adossada bastida amb murs de maçoneria de pedra.
La façana est conté una porta reformada amb brancals de maó a la planta baixa i tres finestres al primer pis, dues de les quals emmarcades amb pedra bisellada. A la dreta hi ha un volum adossat amb una espitllera emmarcada amb pedra treballada a la planta baixa i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta al primer pis.
La façana nord es troba dominada pel volum adossat al nord i el volum adossat a l'oest. A nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta, dues finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta, una finestra emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta i dues petites obertures a nivell de terra emmarcades amb pedra treballada. Al primer pis hi ha quatre finestres emmarcades amb maó, una de les quals amb llinda de fusta. Per sobre s'observa el nivell de golfes del volum principal on hi ha una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta.
La façana oest es troba dominada pel volum adossat en aquesta part. A nivell de planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada, al primer pis, dues finestres emmarcades amb maó i just sota teulada una finestra emmarcada amb maó.
Uns metres al sud-est de la masia, hi ha una pallissa de dos nivells, bastida amb murs de maçoneria de pedra, amb cantonades i pilars d'obra vista.

Can Vinyes es troba documentada en el cadastre de les cases de Lluçà de l'any 1716. A principis del segle XX va ser reformada tal com ho testimonia la llinda del portal principal de la masia.

Cadastro de las casas de Llussà terme de Llussanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.