Cogoma Callús

Bages
Camí de Viladelleva s/n. Callús
Marge oriental del camí cap a Viladelleva. A uns 3km del nucli de Callús

Coordenades:

41.80565
1.80256
400529
4628891
08038-46
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVII
1639
Bo
Inexistent
Restringit
Residencial
Privada
08037A006000010000LU
Joan Casas Blasi

És una masoveria de Can Ferrer de Viladelleva tocant el camí que porta a aquest raval de cases. Al llindar d'una finestra de la part de ponent de la casa, hi ha gravada la data de 1639. És una mas típic de planta quadrada amb el cos principal construït amb pedra i coberta de teula a dues vessants. Les finestres presenten un acabat amb empits i de pedra sorrenca de color rogenc que contrasta amb la resta la pedra utilitzada en la construcció. Al seu redós s'hi troben coberts i murs de pedra de l'activitat agrícola i ramadera pròpia de la casa. Cal destacar que a la banda oest del camí de Viladelleva en la propietat del mas hi havia un conjunt de tines que la dècada dels 90 foren transformades en habitatges i per tant destruïdes.

Habitatge amb zona agrícola.

Apareix documentada ja al 1513 en un text on segons paraules de Lluís Sala "no s'entenen les paraules però el nom Cogoma s'entén perfectament" Posteriorment la següent referència la tenim a la llinda d'una de les finestres situades a ponent de la casa on es llegeix la data de 1639. El 1746 en un Cadastre fet a Callús consta que el mas Cogomaes dels Armans Andreu i posseeix 2 quarteres de conreu, 24 de bosc i erm , 1 quartal d'hort de secà. 1 casa i 5 caps de bestià.

SALA, Lluís. "Masies Callussenques: Casa Mas Cogoma". El Poble núm. 36. 2001.