Cocó de marge CM021 Vallirana

Baix Llobregat
Turó de cal Beco - Cal Beco
Al nord-oest del turó de cal Beco, prop de la urbanització de can Julià
324m

Coordenades:

41.38409
1.91682
409433
4581962
08295-305
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08296A00800030
Adriana Geladó Prat

Cocó integrat dins de l'estructura d'un dels marges de pedra seca de la zona i orientat al nord-oest. Presenta una obertura rectangular amb la llinda plana i els brancals bastits amb pedres de mida mitjana i gran sense treballar. A l'interior, la planta és rectangular i la paret posterior està formada pel mateix marge on està integrada l'estructura.

Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

Els cocons o frescals són obertures bastides a ras de terra, que tenen la intenció de mantenir la beguda fresca. Tant es poden trobar al interior de les barraques com en els marges exteriors, d'aquí el nom.

Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7253 (Consulta: 06-04-2017).