Cocó de marge CM021 Vallirana

  Baix Llobregat
  Turó de cal Beco - Cal Beco
  Al nord-oest del turó de cal Beco, prop de la urbanització de can Julià
  324m

  Coordenades:

  41.38409
  1.91682
  409433
  4581962
  08295-305
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  XIX-XX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. Cad.: 08296A00800030
  Adriana Geladó Prat

  Cocó integrat dins de l'estructura d'un dels marges de pedra seca de la zona i orientat al nord-oest. Presenta una obertura rectangular amb la llinda plana i els brancals bastits amb pedres de mida mitjana i gran sense treballar. A l'interior, la planta és rectangular i la paret posterior està formada pel mateix marge on està integrada l'estructura.

  Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

  Els cocons o frescals són obertures bastides a ras de terra, que tenen la intenció de mantenir la beguda fresca. Tant es poden trobar al interior de les barraques com en els marges exteriors, d'aquí el nom.

  Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7253 (Consulta: 06-04-2017).