Cocó de marge CM013 Vallirana

Baix Llobregat
Cal Jep - Casetes Montané
A ponent de la masia de cal Jep, darrera del magatzem de ceràmica que hi ha al costat
237m

Coordenades:

41.37992
1.91721
409460
4581499
08295-298
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08296A00800008
Adriana Geladó Prat

Cocó integrat dins de l'estructura d'un dels marges de pedra seca de la zona i orientat al sud. Presenta una gran obertura rectangular amb la llinda plana. El brancal dret està bastit amb lloses primes de mida mitjana desbastades, mentre que a l'esquerre hi ha dos grans pedres a mode de carreus. A l'interior, la planta és rectangular.

Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

Els cocons o frescals són obertures bastides a ras de terra, que tenen la intenció de mantenir la beguda fresca. Tant es poden trobar al interior de les barraques com en els marges exteriors, d'aquí el nom.

Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7253 (Consulta: 06-04-2017).