Cocó de marge CM012 Vallirana

Baix Llobregat
Torrent de cal Xelín - Can Rovira
Damunt del carrer del Montseny, prop de l'encreuament amb el carrer de l'Esquirol, urb. Vall del Sol
274m

Coordenades:

41.39342
1.93507
410972
4582979
08295-297
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 1030102DF1813S
Adriana Geladó Prat

Cocó integrat dins de l'estructura d'un dels marges de pedra seca de la zona i orientat al sud-est. Presenta una gran obertura rectangular amb la llinda plana. Els brancals estan formats amb la mateixa roca mare de la zona, de la mateixa manera que el marge on està situat el cocó.

Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

Els cocons o frescals són obertures bastides a ras de terra, que tenen la intenció de mantenir la beguda fresca. Tant es poden trobar al interior de les barraques com en els marges exteriors, d'aquí el nom.

Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7253 (Consulta: 06-04-2017).