Cocó de marge CM010 Vallirana

Baix Llobregat
Carrer de l'Arboçar - Carrer de Sant Antoni - Can Rovira
En una parcel·la sense edificar just en la confluència del dos carrers
217m

Coordenades:

41.38998
1.92887
410449
4582604
08295-295
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 0625003DF1802N
Adriana Geladó Prat

Cocó integrat dins de l'estructura d'un dels marges de pedra seca de la zona. Presenta una gran obertura rectangular amb la llinda plana. El brancal dret està bastit amb pedres sense treballar de mida mitjana, mentre que l'esquerre està format amb una gran pedra desbastada. Al costat del cocó, a la banda esquerra, hi ha un petit amagatall quadrat.

Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

Els cocons o frescals són obertures bastides a ras de terra, que tenen la intenció de mantenir la beguda fresca. Tant es poden trobar al interior de les barraques com en els marges exteriors, d'aquí el nom.

Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7253 (Consulta: 06-04-2017).