Cista vinya de la Cabana Montmajor

Berguedà
Sorba
Situada prop de la casa la Cabana, abans d'arribar a Sorba Vell a la dreta del camí, a uns 300 m.

Coordenades:

41.96287
1.68334
390893
4646492
08132-39
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Neolític
Dolent
Inexistent
Carta Arqueològica de Catalunya, nº 6444, any 1991
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 44902DF0738S
Cortés Elía, Mª del Agua

Lloc d'enterrament d'inhumació col·lectiu tipus cista. Cista excavada per Mossèn Serra Vilaró l'any 1915. Aquest ja va comprovar abans de l'excavació l'estat d'enderroc en que es trobava la cista ja que en trobar-se al bell mig d'una antiga vinya, la cambra es va utilitzar per guardar les aigües pluvials. A partir de les lloses es pot veure que es tractava d'un sepulcre rectangular de 1,50 m de llarg, 0,90 m d'ample i 0,70 m de profunditat cobert per una gran llosa de 1,80 m de llarg. En quant a l'aixovar, només es trobaren alguns fragments de ceràmica dipositats al Museu Comarcal i Diocesà de Solsona. Es troba bastant degradat ja que les lloses estàn mogudes i es va fer una pared de pedra per la nova reutilització com a col·lector d'aigua.

A la fitxa de la Carta Arqueològica consta que el jaciment està destruït, cosa que no és certa. Es troba en un lloc de difícil accès al que hem arribat gràcies a la Sra. Teresa Comelles de cal Gili. La cista es troba en el mateix estat que la descripció que va fer Mossèn Serra Vilaró.

Veure l'explicació sobre els enterraments neolítics a la fitxa nº 38.

SERRA I VILARÓ, J. (1927). Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi. Musaeum Archaeologicum Diocesanum. Solsona. Pàg. 91. CASTANY, J. i altres (1990). El Berguedà, de la prehistòria a la antiguitat. Llibres de l'Àmbit nº 4. Àmbit de Recerques del Berguedà. CASTANY, J. (1987). "Noves aportacions al megalitisme de l'interior de Catalunya". A Cota Zero: revista d'arqueologia i Ciència, núm. 3, p. 69-75.