Celler i casa de cal Mascaró Avinyonet del Penedès

Alt Penedès
Cantallops. 08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.
C./de Quintana, 5.-

Coordenades:

41.36789
1.80046
399679
4580292
08013-76
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 37815CF9890S
J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

El celler es un edifici de planta rectangular que respon a la tipologia pròpia d'aquest tipus de construcció molt característica d'aquesta zona penedesenca: murs de maçoneria irregular (en aquest cas sense arrebossar), teulada de peces àrabs disposada a dos vessants, sense ràfec, i obertures de façana molt simples que permeten una il·luminació escassa del conjunt. Els buits de la façana, que es troba orientada a Sud-oest, són molt simples, i estan recercats en totxo vist. La porta d'accés, a la esquerra presenta una llinda d'arc escarser, a l'igual que la destinada a accés de les portadores de raïm al cup, quadrangular, que es troba a la dreta d'aquesta. L'eix central d'aquesta edificació de caire agrícola està marcat per una finestra vertical, allindada amb recercat de totxo i dintell pla. La casa es troba sobre la carretera i es tracta d'una tipologia característica de tercer quart del segle XIX amb tres eixos de composició vertical i arcs escarsers als vanos.

El celler és un exemple molt característic –i l'únic que resta en Cantallops- d'un celler urbà tradicional que conserva intacta la seva estructura original.

A cal Mascaró van amagar els objectes litúrgics de Santa Margarida quan la Guerra Civil