Celler de can Rovira Vallirana

Baix Llobregat
Carretera N- 340, km. 1235 - Camí de can Rovira
A la sortida del poble en direcció a l'Ordal, dins del recinte de la masia de can Rovira
221m

Coordenades:

41.38249
1.92493
410109
4581776
08295-542
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Legal
BCIL 7585-I / 09/07/1986 / DOGC 25/03/1987
IPA 19385
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 000600100DF18A
Adriana Geladó Prat

Edifici integrat dins del conjunt arquitectònic de la masia de can Rovira, al costat del portal d'accés al recinte. Presenta una planta rectangular organitzada en una sola planta, amb la coberta de teula àrab de dues vessants. La façana principal, orientada a llevant, compta amb un gran portal d'arc rebaixat bastit amb maons. A banda i banda hi ha dues finestres d'arc apuntat a mode d'espitlleres, bastides amb maons també. Damunt del portal hi ha un gran finestral d'arc apuntat bastit en maons i dividit en tres parts. La façana està rematada amb un frontó rectangular fet de maons. La construcció està bastida en pedra sense treballar i presenta els paraments arrebossats. Adossat a l'extrem de migdia del celler hi ha una torre de pedra de planta poligonal, amb diverses obertures d'arc apuntat bastides amb maons.

Aquest element és BCIL (Bé Cultural d'Interès Local) ja que està inclòs a la declaració de la masia de can Rovira.

El celler fou construït entre finals del segle XIX i principis del segle XX, i és d'inspiració modernista.

AJUNTAMENT DE VALLIRANA (1987). Pla General d'Ordenació del municipi de Vallirana. Vallirana: [Inèdit], p. 50 (Fitxa V-10, nº 364). AMICS DE VALLIRANA (2007). La Vallirana del segle XX. Imatges i Memòria. Vallirana: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, p. 41-42, 54. ESTEVES, Albert (1998). Vallirana. Baix Llobregat. Guia del patrimoni històric i artístic. Molins de Rei: Centre d'estudis i divulgació del patrimoni (CEDIP), p. 22-23. Http://www.vallirana.cat/ca/patrimoni-masiesicapelles10 (Consulta: 02-05-2017). Http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=414 (Consulta: 02-05-2017). IPA (1988). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Vallirana. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [inèdit]. OLLÉ, Francesc (2013). Vallirana, poble de vinyes. Vallirana: Associació d'Amics de Vallirana. Centre Excursionista de Vallirana (CEV), p. 8. RICH LLORENS, Judit (2015). Inventari del Patrimoni Cultural de Vallirana. Treball de pràctiques UAB / Ajuntament de Vallirana.