Casetes d'en Vives
Òdena

  Anoia
  Camí de Sant Pere d'Ardesa
  Emplaçament
  Zona sud-occidental del terme.

  Coordenades:

  41.61772
  1.58929
  382470
  4608295
  Número de fitxa
  08143 - 164
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Popular
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Regular
  Hi ha edificis habitats en bones condicions i d'altres amb problemàtiques estructurals
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Conjunt de cases de varis propietaris
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El conjunt de les Casetes d'en Vives està configurat per tres cases bastides al costat del camí que porta a Rubió, a tocar del partió del municipi: Ca la Pepa, Can Ton o ca na Angeleta i Can Jaume.
  Ca la Pepa està configurat per un volum principal i una edificació auxiliar destinada a
  corrals i el magatzem. El volum principal conté la masia i un conjunt de cossos annexos
  adjunts, bastits en diferents fases, formant un únic cos construït. Masia de planta regular
  que consta de planta baixa i planta primera amb coberta a una sola vessant de teula
  ceràmica tipus aràbiga. Els murs són de paredat irregular revestits amb arrebossat i les
  obertures són d'època contemporània. A la banda de migjorn del volum principal hi ha un
  edificació auxiliar de gran volum construïda amb pedra i totxana que allotja els corrals.
  Can Ton constituït per una masia orientada a sud i un cos annex adjunt a la casa a la banda
  de tramuntana, configurant un únic cos construït. Masia de planta regular que consta de
  planta baixa i planta primera amb coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga
  i carener paral·lel a la façana principal. Els murs estan bastits amb paredat irregular vist
  llevat la façana principal que conserva un antic estuc amb franja ornamental en el
  perímetre de la façana i al voltant de les finestres. La façana principal presenta obertures
  d'època contemporània.
  Can Jaume estava constituït per un volum principal configurat per dues cases adossades
  de planta baixa i planta primera i un conjunt de cossos annexos adjunts, configurant un
  únic cos construït. La coberta del conjunt ha desaparegut però, per les restes conservades,
  es pot deduir que era de teula ceràmica de tipus aràbiga. Els murs eren bastits amb
  paredat irregular i conserven restes d'un antic arrebossat.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.