Casetes de can Vallès
Òdena

  Anoia
  Camí de l'Espelt a Sant Pere d'Ardesa
  Emplaçament
  Zona sud-occidental del terme.

  Coordenades:

  41.61021
  1.59189
  382673
  4607457
  Número de fitxa
  08143 - 163
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  Modern
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Regular
  Hi ha edificis habitats en bones condicions i d'altres amb problemàtiques estructurals
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Conjunt de cases de varis propietaris
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Les Casetes de can Vallès està compost per un conjunt d'habitatges independents de propietat diversa, que configuren un petit nucli habitat: Can Gallego, Cal Pubill, Ca la
  Noia i Can Jaume de l'Estadant.
  Can Gallego està configurat per la masia i un conjunt de cossos annexos adjunts, bastits en
  diferents fases, formant un únic cos construït i una edificació auxiliar corresponent a la
  pallissa de la casa, actualment convertida en habitatge independent. Masia de planta
  regular que consta de planta baixa, planta primera i unes golfes amb coberta a una sola
  vessant de teula ceràmica tipus aràbiga. Murs de paredat irregular i obertures d'època
  contemporània perfilades amb maó ceràmic.
  Cal Pubill està situat a la banda de llevant de Can Gallego i està configurat per la
  masia i un conjunt de cossos annexos adjunts, formant un únic cos construït. Masia de
  planta regular que consta de planta baixa, planta primera i unes golfes amb coberta a dues
  vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i carener perpendicular a la façana principal.
  Ca la Noia està adossat a la mitgera sud de Can Gallego, actualment convertides en un aparcament a planta baixa i en una terrassa associada a la planta primera de l'habitatge de can Gallego.
  Can Jaume de l'Estadant està situat a la banda de llevant del conjunt, al costat del camí
  d'accés i separat del nucli configurat per Can Gallego, Cal Pubil i Ca la Noia. Masia de
  planta regular que consta de planta baixa i planta primera amb coberta a dues vessants de
  teula ceràmica tipus aràbiga i carener paral·lel a la façana principal.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Josep Maria Vives i Vidal, Can Vallès era conegut antigament com el mas de les
  Pujades. El mas queda situat quasi tocant al camí que, des de l'Espelt portava al castell de
  Rubió, passant per Can Vives. Segons l'autor, aquest mas és molt antic i sembla que,
  almenys des de fa sis o set cents anys, està habitat per diverses famílies al mateix temps.
  L'ha primera notícia la va trobar Vives i Vidal l'any 1403 en el qual el capbreva en Pere
  Palau; més endavant s'incorporen a la finca unes peces de terra que estaven sota el
  domini del Duc de Cardona i el Monestir de Montserrat. El 3 d'abril de 1549 les compra en
  Francesc Vives Coromines del mas de Les Vives de St. Vicenç de Castellet.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.