Cases d'en Canuto o can Cambó Castellterçol

Moianès
C. de Barcelona, 58-60, 62-64.
712 m

Coordenades:

41.75013
2.12269
427059
4622406
08064-11
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modernisme
XX
R. Darder, arquitecte
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28688.
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Virgínia Cepero González

Es tracta de dues cases aparellades d'estil modernista. Són de planta rectangular i consten de planta baixa i sotacoberta.
La façana principal, a migdia, és simètrica, construïda amb parament de pedra arrebossat, amb decoració de motllures.
La porta d'entrada i les finestres, situades a banda i banda de la porta, presenten elements decoratius a les parts superiors, amb garlandes i motius vegetals.
Per sobre del portal, al sotacobert, hi ha una petita obertura circular amb una gerra decorativa a l'interior. El conjunt està rematat per un frontis de línies sinuoses.
L'accés a l'interior del solar on es troben les cases es realitza mitjançant unes portes de ferro forjat, emmarcades per dues columnes de pedra coronades per dues copes ornamentals.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

El promotor de la construcció d'aquestes cases va ser en Cebrià Calvet, àlies Canuto, per tal de llogar-les als estiuejants; seguint el pla de potenciació del turisme al poble, projectat pel mateix.
Segons la tradició oral, en Francesc Cambó va llogar una d'aquestes cases, per la qual cosa són conegudes també com les "cases d'en Cambó".

CARRERA PUJAL, J. (1948) La vila de Castellterçol. Barcelona: Bosch.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).