Cases dels treballadors de Viladellops Olèrdola

Alt Penedès
Veïnat de Viladellops

Coordenades:

41.30644
1.737
394272
4573545
08145 - 263
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Fàcil
Residencial - cultural - productiu
Privada
Diversos propietaris
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Conjunt de cases del veïnat de Viladellops construïdes al segle XIX per albergar els jornalers que hi treballaven. Són edificis aïllats i de planta rectangular, de dos o tres nivells d'alçat. De caràcter auster, presenten obertures d'arc pla arrebossat com també d'arc escarser. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat.