Casa de davant l'Ajuntament Olèrdola

Alt Penedès
Av. Catalunya, 1-3
Sant Miquel d'Olèrdola

Coordenades:

41.32123
1.72193
393035
4575205
08145 - 262
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
Es troben en estat d'abandó, amb deficiències estructurals, tapiades i parcialment cobertes de vegetació.
Fàcil
Sense ús
Privada
3154701CF9735S0001AZ / 3154702CF9735S0001BZ
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Conjunt de dues cases del segle XIX situades al descampat que hi ha davant l'Ajuntament. Es troben adossades i presenten les mateixes característiques constructives. Són de planta rectangular i s'estructuren en dues crugies. Consten de planta baixa i pis i tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. S'obren amb sengles portals d'arc escarser emmarcats amb pedra, sobre el qual tenen una finestra d'arc pla també emmarcada amb pedra. Les obertures es troben tapiades i part de la façana està oculta per la vegetació que la cobreix. A la part posterior les obertures són d'arc pla ceràmic. A la part posterior hi ha un pati clos amb cossos annexes. El tractament exterior dels murs era arrebossat, tot i que es troba força deteriorat deixant veure el parament de pedra.