Casal Núria
Sant Julià de Vilatorta

  Osona
  Avda. de Nostra Sra. De Montserrat, 27
  Emplaçament
  443995,
  443995, 4641690
  443995, 4641690
  443995, 4641690
  591

  Coordenades:

  41.92333
  2.32342
  443900
  4641485
  Número de fitxa
  08220-23
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XVIII-XX
  Any
  1929
  Josep Mª Pallàs, mestre d'obres.
  Estat de conservació
  Regular
  Els esgrafiats es troben una mica esborrats.
  Protecció
  Legal
  BCIL / Acord Ple Consell Comarcal / 27/06/2012.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA: 23657
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  4016401DG4441N0001TJ
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Edifici de planta irregular situat a la intersecció de dos carrers, fent xamfrà. Consta de planta baixa i tres pisos. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i un ampli voladís.
  Disposa d'un bonic jardí lateral, que enllaça perfectament amb el conjunt.
  Es tracta d'un antic edifici del segle XVIII, tal com indica una de les llindes amb la data "1764", que fou objecte d'obres de remodelació i ampliació a inicis del segle XX, per part del mestre d'obres Josep Mª Pallàs.
  A la planta baixa, la façana és coberta per sòcol de pedra, a mode de fris, que emmarca les obertures. L'accés a l'interior de la casa es produeix mitjançant un portal de mig punt, situat a l'avinguda de Nostra Senyora de Montserrat, i per un portal més petit situat al carrer de Núria.
  El primer pis presenta dos balcons, amb barana de ferro forjat.
  A la façana principal, hi ha una gran galeria tancada per tres arcs de mig punt sostinguts per pilars, amb una destacada barana de forja. El parament de l'interior de la galeria és decorat amb pintures al fresc. La seva coberta és, alhora, el terra d'una gran balconada de fusta.
  La façana dels pisos superiors és decorada per destacats esgrafiats, on es barregen els motius populars amb motius vegetals i àngels.
  A la llinda del portal de tramuntana hi ha una llegenda que diu: "SOM FETA D'EN JOSEP PALLAS", amb l'emblema dels paletes al mig, amb una paleta i una maceta.
  Destaca la fornícula cantonera, amb la imatge de la Mare de Déu de Núria, situada a la intersecció de les façanes de ponent i de tramuntana.
  A la façana de migdia hi ha un magnífic rellotge esgrafiat, amb numeració aràbiga (de 7 a 6) i el lema "Totes fereixen, l'ultima mata".
  A la façana nord hi ha un bust de Jacint Verdaguer on s'hi anomenen quatre virtuts: la prudència, la justícia, la fortalesa i la templança.

  Es tracta d'un antic edifici del segle XVIII, tal com indica una de les llindes amb la data "1764", que fou objecte d'obres de remodelació i ampliació a inicis del segle XX, per part del constructor Josep Mª Pallàs. L'edifici és historicista, i barreja elements modernistes, noucentistes i fins i tot, barrocs.

  - GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1986). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Sant Julià de Vilatorta).
  - H. M. TALLER D'ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ S. L (2010). Catàleg de béns d'interès històric arquitectònic i paisatgístic. POUM. Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Sant Julià de Vilatorta.