Casanova de Collsespoies o del Solà
Sant Julià de Vilatorta

  Osona
  Carrer de Girona, 8.
  578

  Coordenades:

  41.93109
  2.31599
  443291
  4642351
  Número de fitxa
  08220-24
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Any
  1758
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU. POUM (DOGC 5817 de 14/02/2011)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA: 23710.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  3325501DG4432N0001WU
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta quadrada, formada per planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants, amb teula àrab, i el carener paral·lel a la façana. Els murs són de maçoneria i pedra vista. A la part dreta s'hi adossa un cos de porxos, i al costat nord s'hi adossa un altre cos d'una sola planta, amb coberta a una sola vessant.
  La façana principal, situada a migdia, té un portal rectangular amb una gran llinda, amb la data "1758". Hi ha finestres a banda i banda de la portalada, amb reixes de ferro forjat.
  El cos de porxos de la banda dreta té un gran portal adovellat i grans finestres, a la planta baixa. Al primer pis hi ha dues obertures amb els ampits motllurats.
  El cos annex del nord va unit als porxos de ponent. Als voltants de la casa hi ha una antiga bassa i un pou destacables.
  El pou està situat a pocs metres de la casa, al costat sud-est. El coll del pou és circular, de pedra lligada amb fang, i fa uns dos metres de diàmetre i uns dos metres d'alçada, amb coberta de lloses. Té una obertura tancada per una porteta de fusta, amb una lleixa a cada costat. Sota la obertura hi ha inscrita la data "1760".
  L'antiga bassa és de forma irregular, i emmagatzemava l'aigua d'escorrentiu de la pluja per a l'abeuratge dels animals.

  La Casanova de Collsespolles era l'antiga masoveria del mas Solà. Fou construïda al segle XVIII, tot i que fou registrada al Nomenclàtor de la província de Barcelona de 1860.

  - GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1986). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Sant Julià de Vilatorta).
  - H. M. TALLER D'ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ S. L (2010). Catàleg de béns d'interès històric arquitectònic i paisatgístic. POUM. Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Sant Julià de Vilatorta.