Casal Comes Castellterçol

Moianès
C. de Sant Llogari, 38-40.
725 m

Coordenades:

41.75078
2.11673
426565
4622483
08064-42
Patrimoni immoble
Edifici
Eclecticisme
XIX
1887
J. Comas Marquelet, arquitecte.
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28726.
Fàcil
Residencial
Privada
6627622DG2262N0001TI
Virgínia Cepero González

Es tracta d'un gran edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a tres vessants, coronada per una torre mirador. La façana és de composició simètrica, d'estil clàssic.
El pis superior presenta finestres geminades rectangulars, a mode de galeria.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).