Casablanca Sant Salvador de Guardiola

Bages
Poble de Salelles, núm. 5
Carretera vella d'Igualada (C-37 z) al km. 90 pista asfaltada en direcció oest.
293

Coordenades:

41.70129
1.78579
398972
4617324
08098-404
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 013)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A002090050000ET
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions mitjanes situada al nucli de Salelles però fora del recinte de l'antiga sagrera. La construcció ha conservat el volum i, parcialment, la tipologia originària. Es tracta d'una casa aïllada que consta de l'habitatge més un cobert adossat al nord-oest, amb un jardí davanter i un pati posterior força gran. El cos residencial és una construcció força regular que sembla feta en una sola fase, tot i que la planta, més o menys quadrada, adopta una forma irregular. La coberta és a dues aigües, i l'edifici compta amb planta baixa més un pis i golfes. La façana principal, encarada a llevant, és actualment a pedra vista, però fins fa poc estava arrebossada i pintada de blanc; d'aquí ve el sobrenom de la casa. Presenta una distribució d'obertures amb tres eixos simètrics, amb el portal al centre. Les obertures, però, han estat remodelades. La façana de migdia presenta un esquema similar, amb tres eixos d'obertures. A la part baixa una antiga porta emmarcada amb maons ha estat cegada i, a les golfes, destaca un finestral més ampli rematat amb arc escarser. El cobert és de construcció moderna i serveix com a garatge. Antigament en aquest espai hi havia el galliner i les corts. El pati posterior conserva un interessant mur de pedra, fet amb carreus ben treballats, que delimita el recinte i que té dos portals d'accés.

Informació oral facilitada per Paquita Prat i Rosa Fargas Codina

Aquesta fou l'última casa que es construí al nucli de Salelles, probablement a finals del segle XVIII o ja al XIX, en terres de cal Tatjé. L'any 1840 hi habitava Francesca Arnau Escuder i era coneguda amb el sobrenom de cal Negoci. Més endavant hi vivia Valentí Vendrell, conegut com el Valentí de la Casa Blanca, i la seva muller era Francesca (FARGAS, 2012: 150). Els primers anys era una casa petita i més endavant va guanyar terreny al seu entorn. La Casablanca era propietat de cal Tatjé fins que, entorn de 1955, la va adquirir Josep Armengol, parent dels actuals propietaris. Pels volts de 2005 s'hi va repicar l'antic arrebossat i es deixaren les façanes a pedra vista.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 013).
FARGAS MORERA, Fèlix (2012). Salelles, 1000 anys de fets i esforç, treball i creixement de la seva parròquia, p. 150.