Cal Sastre Sant Salvador de Guardiola

Bages
Poble de Salelles
Carretera vella d'Igualada (C-37 z) al km. 90 pista asfaltada en direcció oest.
293

Coordenades:

41.70132
1.78604
398993
4617327
08098-405
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
Contemporani
XVIII-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 078)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A002090050000ET
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions força grans, situada al nucli de Salelles però fora del recinte de l'antiga sagrera. Ocupa una extensió considerable al sector sud del poble, que inclou l'habitatge més un bon grapat de coberts aïllats al voltant d'una esplanada. El cos residencial és de planta rectangular, amb coberta a dues aigües. Consta de planta baixa més dos pisos. La construcció originària, però, era força més petita i fou ampliada per ambdós costats i sobrealçada a la dècada a la segona meitat del segle XX. Actualment totes les façanes són arrebossades amb ciment, cosa que desdibuixa l'aspecte tradicional de la construcció. La façana principal, encarada a migdia, conserva el nucli central de l'antiga casa, amb un portal, un balcó i una finestra, emmarcats tots amb llindes i brancals de pedra. Mereix una atenció especial la llinda del portal, ja que té gravades dues tisores qe fan referència a l'ofici que dóna nom a la casa. La resta d'obertures són modernes. A l'angle sud-est la casa té una galeria amb dues arcades. Per la part posterior la caa té dues terrasses i un accés directe al pis superior des del replà d'un pati enrajolat. Entre els diversos coberts al voltant de la casa hi ha dues tines i un antic pou. El cobert que es troba a ponent té dos pisos. El superior és la pallissa i, al costat d'aquest, hi ha les quadres, que encara conserven estructures de pedra.

Inscripció a la llinda del portal: 1756
Informació oral facilitada per Jaume Codina Comelles i Rosa Fargas Codina.

Originàriament aquesta era una casa petita i senzilla, possiblement construïda el 1756, tal com indica la inscripció de la llinda. Sembla que havia de pagar un cens a la casa veïna del Graell (actualment la Casa Gran). A la parròquia de Salelles ja existia un sastre al segle XVII, el qual apareix en el contracte del retaule del Roser de l'església parroquial. El segle XVIII (entorn de 1777) en documents de la parròquia hi ha constància d'un altre sastre, de nom Jaume Vila, i encara d'un altre més. Molt probablement aquest és el sastre que donà origen a la casa. Cap a mitjan del segle XIX hi va viure Esperança Fargas, la qual es va casar amb Joan Vila, natural de Salelles i que també era sastre. Esperança era nascuda el 1775 a cal Sastre Nestet de Castellgalí, la casa de la qual procedeix la nissaga dels Fargas de Salelles. Anys després la casa passà a la família Codina Arnau, que hi va viure molts anys. Ja entrat el segle XX passaren com a masovers a la Casa Gran i a cal Sastre s'hi quedà a viure el cabaler Lluís Codina Arnau. Jaume Codina Arnau va comprar la casa, ja que fins aleshores encara havia de pagar un cens anual. Posteriorment, entorn de la dècada de 1960, Jaume Codina Oliveras va fer reformes i ampliacions a la casa i la família s'hi traslladà de nou, fins a l'actualitat.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 078).
FARGAS MORERA, Fèlix (2012). Salelles, 1000 anys de fets i esforç, treball i creixement de la seva parròquia, p. 108-109.