Ca l'Escursell Vell Sant Salvador de Guardiola

Bages
Al raval del Parrot de la Carretera
Ctra. de can Maçana (BP-1101) al km. 9,4 pista asfaltada direcció oest uns 600 m.
391

Coordenades:

41.66684
1.77418
397952
4613513
08098-403
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
Modern
XVIII-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 030)
Fàcil
Residencial
Privada
8037816CG9183N0001EU
Jordi Piñero Subirana

Casa de planta irregular dins del nucli del Parrot. Esta formada per tres cases antigues cases que han estat unificades i que configuren una estructura en forma de L. Antigament eren ca l'Escusell Vell, situada al nord, i ca la Mercè i cal Vicenç estan situades al sud. Ca l'Escursell consta de planta baixa i un pis. És una casa senzilla de pedra, amb la façana principal que dóna a llevant. Té un portal d'entrada amb brancals i llinda de pedra picada, igual que alguna finestra de la part posterior. La construcció ha estat modificada per la part posterior amb l'afegit de diversos coberts moderns. Pel que fa a les altres cases, formen una estructura de planta allargassada amb la façana principal que mira al nord. Les parets estan actualment encimentades, i s'hi pot veure una porta i una finestra emmarcades amb pedra picada, tot i que la majoria d'obertures han estat modificades en una intervenció recent en la qual també es va renovar totalment l'interior de l'immoble.

Informació oral facilitada per Conxita Escursell

El raval del Parrot es va originar els anys 1770-1771. Sembla ser que els grans masos de la zona, cal Miralda i el Brunet, no cedien els seus terrenys per fer-hi nous establiments, de manera que les cases del nou barri es van haver de fer en terres del mas Parrot de la Carretera, situat una mica més amunt. Concretament, el propietari d'aquest mas era Josep Llobet, que va ser qui va signar les escriptures cedint peces de terreny, normalment d'un quartà, perquè s'hi edifiquessin les cases. La majoria de les cases pagaven un cens anual en espècies, menys unes poques que havien adquirit la plena propietat. Les primeres inscripcions en algunes llindes de les cases són d'aquests anys: 1770 (cal Devesà), 1771 (cal Vilomara, cal Valentinet). Ja al segle XX, Josep Llobet, pare de l'actual propietari del Parrot, va redimir tots els censos.
Pel que fa a ca l'Escorsell, tenim dades més concretes gràcies a un treball de recerca fet per una filla de la casa, Judit Peñaranda (OLIVER/PEÑARANDA, 2012), en el qual es ressegueix la genealogia de la família a partir de la documentació conservada. El fundador de la casa és Jaume Brunet, pagès de Sant Salvador de Guardiola casat amb Florència Pons, el qual va comprar la peça de terra a Josep Llobet, del Parrot, el 18 d'agost de 1771. El seu hereu va ser Pere Brunet. En la següent generació, a principis del segle XIX, hi va entrar com a pubill Ramon Escorsell, procedent de Marganell. A partir d'aquí els hereus tenen el cognom Escorsell: Felip Escorsell Brunet, Ramon Escorsell Brunet (1826-1889), Salvador Escorsell Enrich (1857-1917), Josep Escorsell Pons (1885-1921), Salvador Escorsell Muntaner (1913-1987). Aquest últim va comprar la casa veïna de ca la Mercè, i en un llibre de comptes de l'any 1934 té anotat que les vinyes que treballava van produir 98 cargues de raïm. L'actual propietària és Concepció Escorsell Guixà (1941), que va adquirir la casa veïna de cal Miqueló, en la ubicació on fa uns anys van edificar la casa on ara viuen. En les obres van enderrocar una altra casa per fer la placeta actual.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 030).
OLIVER, Xènia; PEÑARANDA, Judit (2012). Història de ca l'Escorsell. Treball de recerca de 2n de Batxillerat. Institut Pius Font i Quer, Manresa.