Casa Suriol Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer del General Cortijo, 22

  Coordenades:

  41.34344
  1.69908
  391159
  4577700
  08305-55
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Eclecticisme
  Contemporani
  XIX
  1884
  Josep Inglada i Estrada
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 4984
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13320CF9717N
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici que fa cantonada de planta quadrangular que consta de planta baixa, planta pis i sotacoberta. La coberta és de teules àrabs a quatre aigües, de la que sobresurt una torratxa.
  Façanes composades simètricament sobre eixos verticals amb portals d'arc rebaixat i finestres geminades a la planta baixa, balcons d'una i dues obertures d'arc rebaixat a la planta pis i balcons ampitadors i finestres de dues obertures a la planta de sotacoberta.
  El coronament de la façana es fa amb barana de trams massissos i de gelosia. Destaquen elements de pedra a les cantoneres, cornises i elements decoratius emmarcant les 'obertures.

  L'any 1884 es presenta sol·licitud d'obres per la construcció d'una casa per en Josep Suriol, segons projecte del mestre d'obres Josep Inglada i Estrada.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.