Casa Soler i Buxedas Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer del General Cortijo, 13

Coordenades:

41.34338
1.69988
391226
4577692
08305-54
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
XIX
Bo
Inexistent
Si:IPA 4983
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13326CF9717N
Jordi Montlló Bolart

Casa aïllada amb pati davanter, de planta rectangular. Consta de planta baixa i pis. Coberta de terrat pla del que sobresurt un cos.
Façana principal composada simètricament sobre tres eixos verticals. El cos central sobresurt de la línia de façana de forma semicircular: a la planta baixa formant un porxo amb quatre pilars amb base i capitell, que suporten una mena de tribuna coronada amb balustrades. Les obertures de la planta baixa són adintellades; les de la planta pis d'arc de mig punt. Parament de la planta baixa llis i el de la planta pis simulant carreus i destaquen les pilastres que emmarquen les obertures.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.