Casa Pol
Teià

  Maresme
  Carrer Berenguer Raudors, 9

  Coordenades:

  41.500333520528
  2.3220475124316
  443417
  4594523
  Número de fitxa
  08281 - 19
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Popular
  Segle
  X- XIII- XV/ XVIII inicis
  Desconegut
  Estat de conservació
  Dolent
  S'ha començat una reforma interior i de façana en els darrers mesos. Es pot observar en les fotografies actuals.
  Fins ara havia patit un abandonament que es reflexa en el deteriorament de la façana, interior i ocupació humana (no legal) en l'interior.
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BCIL 8-10-2015 (POUM)
  Es permet l'ampliació segons les condicions que es fixen al catàleg de masies i cases rurals (art.50.2 DL 1/2010).
  Per a qualsevol intervenció en els cossos annexos caldrà, prèviament, la realització del corresponent estudi històricoartístic.
  En el cas d'efectuar-se obres o reformes tant a l'interior com a l'entorn immediat, caldrà intervenció o control arqueològic, a determinar mitjançant l'informe corresponent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  Nivell B
  (Art. 71 del Text refós de la Llei d'Urbanisme DL 1/2010)
  A part de l'habitatge familiar, es pot destinar a un establiment de turisme rural, i en aquest supòsit, es permet l'augment d'un 20% de l'edificació catalogada. El projecte d'ampliació haurà de mantenir l'estil d'edificació original, constituint un conjunt arquitectònic coherent i harmonitzat amb el paisatge.
  L'ampliació de l'edificació existent es condiciona a la redacció i tramitació d'un Pla Especial Urbanístic.
  Forma part del conjunt arquitectònic de les masies tradicionals de Teià que es troben en règim de sól no urbanitzable, i que per la seva situació esdevé important per a recuperar valors paisatgístics, ambientals i culturals del medi rural, i implícitament ampliar l'oferta turística del municipi. En fase de rehabilitació per part de la propietat, i amb recuperació de les vinyes de l'entorn.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA-9068
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08281A001000090000ZR
  Autoria de la fitxa
  Àlvar Sáez Puig

  Casa de planta baixa, planta noble i pis, amb coberta a una sola vessant i carener paral·lel a la façana principal. A la planta baixa es conserva, en un extrem, un portal d'arc de mig punt amb grans dovelles, tot i que la part superior resta mig amagada per un dels balcons de la planta noble. A l'altre extrem hi ha una finestra petita estructurada per una llinda de pedra i carreus de grans dimensions. El pis noble compta amb un seguit de balcons, tots ells allindats amb pedra i de brancals conformats per carreus grans i de cantons motllurats. El pis superior compta amb una galeria d'arcs de mig punt sostinguts per pilars de secció quadrangular.

  A cada extrem de la casa hi ha dues torres de planta quadrada coronades per merlets, amb els angles reforçats per carreus ben tallats i polits i les obertures estructurades per llindes de pedra i carreus de grans dimensions.

  A la part posterior hi ha altres annexes amb diferents sistemes de cobertes i diferents alçades, entre els quals es troba la capella.

  En algunes llindes de les finestres es conserven, tot i que difícils de llegir, diverses inscripcions llatines. També es conserva un rellotge de sol entre dos dels balcons de la planta noble.

  La capella, com a edifici religiós, es troba situada a la part posterior de la Casa Pol. És de petites dimensions i està coberta per un sistema de quatre vessants. Sobre el carener de la teulada hi ha tres merlets decoratius. Arran de teulada hi ha una cornisa amb motllures.

  L'edifici és de planta quadrada i exteriorment presenta els angles de carreus de pedra picada, igual que els brancals i la llinda de la porta i les dues petites finestres que la flanquegen.

  L'origen del casal cal situar-lo cap al segle XIII, quan Ramon de Roudors, senyor de Teià, va edificar en aquest indret la seva residència. Cap al segle XV va passar als Martina i al XVII als Pol, emparentats amb els Fivaller. Va ser Carles de Fivaller qui, l'any 1703 va dur a terme la restauració i reforma de l'edifici que li acabà de donar la seva forma actual. l'edifici té planta rectangular coberta a quatre aigües, amb una gran façana flanquejada per dues torres emmerletades, entre les quals es disposa la galeria de solana, que té 16 obertures de punt rodó. El portal és adovellat (hi ha gravada la data de 1577) i les finestres de llinda plana i brancals de pedra. Tret dels balcons, afegits amb posterioritat, la casa es conserva amb molt poques modificacions. Al costat de la casa hi ha la capella, construïda l'any 1696.

  Avui en dia és una casa senyorial. 

  Casa Pol era l’antiga residència dels senyors de Teià. Va ser construïda el segle XIII com a residència de Ramon de Roudors. Per extinció de la branca masculina, la propietat va passar als Martina el segle XV i més tard als Pol, a principis del segle XVII.

  El mateix segle XVII, els Pol van emparentar amb els Fivaller. El 1703, Carles de Fivaller va restaurar a fons l’edifici, donant-li l’aspecte actual.

  Es compon de planta baixa, planta noble amb balcons a façana i arcades a la planta superior. Als extrems de la casa hi ha dues torres de planta quadrada coronades per merlets. També es conserva un rellotge de sol entre dos dels balcons i una capella a la part del darrere que data del 1696.

  S'han començat reformes. 

  Ja al segle X apareix documentat un Senyor de Teià que ocupava la Torre de Defensa que tenia a Casa Bru. Al segle XIII Ramon Roudors (Senyor de Teià) edificà una construcció de residència en l'actual emplaçament de la Casa Pol. Per extinció de la branca masculina dels Roudors, vers el segle XV passà als Martina i a principis del segle XVII passava als Pol, que a mitjan d'aquest segle s'emparentaven per enllaç amb els Fiveller de Clasquerí. Aquests al segle XIX entroncarien amb els actuals Martorell.

  Carles Fivaller el 1703 va portar a terme una restauració de l'edifici deixant-lo tal com es troba en l'actualitat. La tradició deia que les despulles mortals de Joan Fivaller, conseller en Cap de la ciutat de Barcelona, romanien a la Capella de Casa Pol; avui se sap que és un error, malgrat hi visqué molt de temps.

  La capella fou bastida l'any 1696 i privilegiada amb una butlla de Concessió d'Indulgències l'any 1717, en obsequi a Carles Fiveller. Dins la tradició del poble estava establert que la nit del 5 de gener, nit de reis, la cavalcada típica sortís d'aquesta capella degut a que al seu interior hi ha un quadre de l'Adoració dels Reis Mags.

  http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/FitxaGeneral?index=4&consulta=MSUxK3RlacOgJTIrLTEl&codi=9068

  https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_Tei%C3%A0

  https://www.catalunyamedieval.es/casa-pol-teia-maresme/

  https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2193

  http://www.teia.cat/el-poble/que-pots-veure

  Bonet i Garí, Lluís (1983), Les masies del Maresme: estudi de les masies, elements defensius, ermites i molins

  Ferrer, Cristòfol (1979), Notes històriques i tradicionals de la vila de Teià

  Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Ajuntament de Teià. 8 d'octubre de 2015.