Casa Orduña Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer Menéndez y Pelayo, 16

Coordenades:

41.34087
1.6987
391123
4577415
08305-374
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
Contemporani
XX
1925
Josep M. Miró i Guibernau
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13301CF9717S
Jordi Montlló Bolart

Casa aïllada amb jardí al seu voltant ubicada a la cantonada del carrer Menéndez y Pelayo amb el carrer Ramon Freixes. L'estructura bàsica de la casa està formada per dos cossos, en forma de "T", consta de planta baixa i pis amb la coberta de teules àrabs a tres aigües el cos longitudinal i a quatre aigües el cos transversal; acabades amb ràfec. De la coberta del cos longitudinal, sobresurt una llucana.
Porta d'entrada principal protegida per una marquesina d'obra feta amb dos pilars i coberta de teules àrabs a tres aigües. A la façana del carrer de Ramon Freixes, hi ha una caseta que fa les funcions de garatge. Tota la finca està voltada per una tanca d'obra de la que sobresurten intercalant-se pilars de secció quadrada amb coronament piramidal.

ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.