Casa Josep Cerdà Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça de la Vila, 2

Coordenades:

41.34643
1.69832
391101
4578033
08305-361
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Historicista
XIX
1893
Santiago Güell i Grau
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13309CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres de planta rectangular i que consta de planta baixa i dos pisos, amb la coberta de terrat pla. La simetria compositiva de la façana original ha estat interrompuda per les modificacions de la planta baixa en destinar-hi usos comercials. El primer element interessant és la balconada del primer pis, amb tres obertures d'arc escarser. En el segon pis, trobem tres balcons d'obertura única amb el mateix tipus d'arc. La única diferència és la prolongació decorativa en forma d'arc apuntat que hi ha damunt de cada balcó amb una estrella mostrejada al bell mig. Entre aquests arcs cecs hi ha obertures que permeten la circulació de l'aire dins l'espai del sostre mort. Tants els arcs cecs com aquestes obertures moren a la cornisa que corona la façana.
Entre les obertures del primer pis i el sota dels balcons del segon pis, trobem una mena de frisos amb decoracions calades en forma de rombes.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.