Casa Castell Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de Santa Maria, 13

Coordenades:

41.34679
1.69744
391028
4578074
08305-362
Patrimoni immoble
Edifici
Barroc
Modern
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13303CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa que fa cantonada amb la plaça de Santa Maria; és de planta quadrangular i consta de planta baixa, dos pisos, golfes i coberta mixta, de teules àrabs i de terrat pla.
Destaca la capelleta de fornícula del segle XVIII que té a la cantonada, a l'alçada del primer pis. També conserva algunes obertures amb els muntants i les llindes d'una sola peça i motllurades. L'escaire de la cas està fet amb una cadena d'angle de carreus escairats, alternant una filada llarga i una de curta.
A la planta baixa i damunt les obertures de les dues façanes, hi ha esgrafiats geomètrics i florals. En el primer pis, trobem un balcó d'obertura única a cada façana i una obertura cega a la façana del carrer de Santa Maria. La mateixa disposició la trobem en el segon pis, però ara l'obertura no és cega. A l'alçada de les golfes, hi ha tres obertures quadrades a la façana del carrer de Santa Maria i una a la façana de la plaça de Santa Maria.
A la façana de la plaça de Santa Maria destaquen tres petites obertures emmarcades amb pedra. Aquesta façana s'amplia per la dreta amb un cos afegit que té una disposició d'un únic eix sobre el que es distribueixen una finestra reixada a la planta baixa, dos nivells amb balcons i un altre nivell amb finestra.
El coronament de les façanes és amb cornisa dentellada, excepte el cos de la dreta de la façana de la plaça de Santa Maria, on hi ha una balustrada per damunt de la cornisa que fa de barana del terrat. El parament és llis.

Cadena d'angle, espècie de pilastra fetes de peces de pedra quadrejades i posades una damunt de l'altra, alternant una de llarga i una de curta, formant una encaixada o lligada.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.