Casa Fèlix Via Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Carrer de la Cort, 18

Coordenades:

41.34631
1.69785
391061
4578020
08305-37
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modern
Barroc
XVI-XVII
Bo
Inexistent
Si:IPA 4966
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13308CF9718S
Jordi Montlló Bolart

Casa entre mitgeres de planta rectangular que consta de planta baixa i tres pisos més terrat. En origen només tindria dos pisos amb la coberta de teules àrabs a dues aigües i el carener paral·lel a la façana. La planta baixa també s'ha transformat, fent desaparèixer les obertures originals de la construcció.
De la façana, destaca el balcó corregut amb dues obertures d'arc conopial trevolat. En el segon pis, hi ha dos balcons d'obertura única d'arc escapçat. El coronament antic de la façana era amb cornisa dentellada. El parament està fent a base de carreus regulars.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.