Casa Doctor Satorras
L'Ametlla del Vallès

  Vallès Oriental
  C/ Torregassa, 1
  298

  Coordenades:

  41.67115
  2.26111
  438493
  4613529
  Número de fitxa
  08005-436
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Modernisme
  Segle
  XX
  Any
  1906
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic (nº 50)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si. IPA: 28368
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  8737036DG3183N0001KJ
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Edifici entre parets mitgeres, de planta rectangular, situat en testera i formant part d'un grup de tres. Consta de planta baixa i planta pis, i té la coberta de teula àrab a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana.
  Les façanes està arrebossades i pintades amb una motllura que emmarca els sostres. La façana principal, orientada a ponent, es composa simètricament segons tres eixos verticals, en el central es troba la porta d'accés i un balcó amb barana de ferro forjat.

  És una de les primeres construccions fora del recinte històric del poble. Al carrer Torregassa que és l'eix principal, juntament al carrer Macià, del primer eixample de la població, hi trobem un escampat d'edificis o conjunts de cases unifamiliars d'estils propis de la primera meitat XX.

  AA.DD. (2008). Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic de l'Ametlla del Vallès. Inèdit.

  Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental), Direcció General del Patrimoni Cultural, Generalitat de Catalunya.