Casa del C. de Sant Jaume, 2 Olèrdola

Alt Penedès
C. de Sant Jaume, 2
Moja

Coordenades:

41.32562
1.69135
390483
4575731
08145 - 235
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Regular
Presenta cert estat de deteriorament pel seu estat d'abandó. Té el revestiment força malmès.
Fàcil
Sense ús
Privada
0659821CF9705N0001KQ
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Casa construïda entre finals del segle XIX i XX. És un edifici aïllat i de planta quadrangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana, amb la part frontal habilitada com a terrassa. El frontis es composa simètricament segons tres eixos d'obertures d'arc pla, emmarcades amb una motllura. Els finestrals de l'eix central tenen sortida a balcons amb baranes forjades. A nivell del pis hi ha un rellotge de sol rectangular. El coronament està definit per un capcer senzill. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat, força deteriorat en alguns trams.