Casa de la Vila Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Els Monjos. Avinguda de Catalunya, 74

Coordenades:

41.3211
1.66288
388092
4575265
08251-25
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
Racionalisme
XX
1945
Fèlix Mestre Gala
Bo
Inexistent
si, IPA 2783
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos
Tríade scp

Edifici públic que consta de tres cossos i dos annexes laterals. La distribució de la façana principal és simètrica a partir d'un cos central de major alçada i els dos cossos laterals més baixos. El cos central presenta una entrada porxada amb tres arcs, sustentats per tres pilastres de secció quadrada. Al primer pis hi destaca una balconada i uns llums, tot de ferro forjat. En aquest nivell s'obren tres portes iguals, emmarcades amb pedra i de mida considerable. Al segon pis són tres les finestres que donen a la façana. El pis superior està separat per un conjunt de rajoles esmaltades on es llegeix "Casa de la Vila" amb l'escut de Catalunya. Hi destaquen tres parells de finestres, disposades de dos en dos, dividides per un mainell de secció quadrada i acabades amb arcs de mig punt. La teulada de tot l'edifici sobresurt i cobreix una sèrie de mènsules motllurades. Els cossos laterals no tenen cap element destacable. Tres fileres de finestres, situades en perfecta simetria i emmarcades amb pedra, defineixen tota la façana. Els annexes a banda i banda no tenen un valor arquitectònic 'interès i semblen haver-se afegit en moments posteriors al de l'edificació de l'edifici principal.

ROSSELLÓ RAVENTÓS, Joan (1986). Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. L'Alt Penedès. Generalitat de Catalunya. Barcelona.