Casa de la plaça Te Deum. 10 Olèrdola

Alt Penedès
Pl. Te Deum, 10. 08743 Moja

Coordenades:

41.32615
1.68986
390359
4575792
08145 - 227
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVI-XX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
0459107CF9705N0003TE / 0459107CF9705N0004YR
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Casa construïda al segle XIX sobre un edifici d'origen anterior, del qual n'és un vestigi el gran arc de mig punt de l'entrada. És un edifici de planta rectangular al qual s'adossen diversos cossos annexes. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. La distribució de les obertures al frontis és força irregular. S'hi accedeix per un portal d'arc escarser arrebossat, sobre el qual hi ha dues finestres d'arc pla arrebossat de factura moderna. Aquest cos està seguit per un altre que s'obre al pis amb dos pòrtics d'arc de mig punt arrebossat sobre impostes ceràmiques. El tercer cos que s'hi adossa presenta un portal d'arc escarser de pedra carejada, com també ho és el del cos annex que hi ha davant seu. El coronament de l'edifici està definit per una barana ceràmica. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat. L'interior s'ha habilitat com a habitatge modern, tot i que manté alguns elements constructius i la distribució originals.