Can Trabal Olèrdola

Alt Penedès
Av. de Can Trabal

Coordenades:

41.3176
1.75447
395752
4574763
08145 - 228
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
5650315CF9755S0001FY
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Can Trabal és una masia del segle XIX. És un edifici de planta basilical que s'estructura en tres crugies. A banda i banda s'hi adossen sengles cossos annexes, de dos nivells d'alçat. El volum principal consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos d'obertures d'arc pla arrebossat, excepte el portal d'accés, que és d'arc escarser emmarcat amb una motllura. Les golfes s'obren amb tres petits pòrtics d'arc de mig punt arrebossat. Al costat del finestral central hi ha un rellotge de sol. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat.

No s'hi ha pogut accedir.