Casa de la plaça de l'Església 1 -Ajuntament- Talamanca

Bages
Plaça de l'Església 1, 08279 Talamanca
Ajuntament de Talamanca, Plaça de l'Església 1, 08279 Talamanca

Coordenades:

41.7383
1.97723
414950
4621226
08277-59
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Científic
Privada
Ref. cad.: 53501DG1251S
Quim Serdà Manau

Edifici de planta rectangular cobert a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal, que mira a migdia. Disposa de planta baixa i primer pis. El parament és fet de pedruscall i presenta els clàssics emmarcaments a les obertures amb llinda i brancals, i escopidors a les finestres. La façana principal s'obre amb un portal desplaçat lleugerament a llevant, emmarcat amb carreus i coronat per un arc rebaixat format amb dues dovelles cantoneres i una de central, que té inscrita la data de 1856. A l'alçada de la planta baixa i primer pis trobem finestres a migdia i llevant segons la tipologia descrita, amb un balcó a la façana principal. A ponent d'aquesta façana s'hi ha obert una nova entrada adaptada a la funcionalitat de l'edifici com a casa consistorial, seguint el patró d'una llinda monolítica damunt carreus rectangulars. A la façana posterior no hi ha obertures, mentre que per ponent resta adossada a la casa de la Plaça de la Vila número 3. La disposició de les dues cases deixa clar que fou construïda amb posterioritat a la casa veïna. Interiorment la casa ha estat del tot transformada per tal d'adequar-la a les necessitats actuals.

A finals del segle XIX i a principis de segle XX aquest edifici havia estat l' escola del poble. A la planta baixa hi havia la classe, mentre que al pis del damunt hi vivia la professora. Tant la distribució interior actual, com la modificació d'alguna de les obertures, responen a les necessitats d'adequar aquest espai com a casa consistorial a mitjans segle XX.

VALDENEBRO, Raquel (1994). El castell i el poble de Talamanca. Centre d'Estudis del Bages, Manresa.