Casa de la Carretera de Solsona nº 7 Calaf

Anoia
Carretera de Solsona nº 7. 08280 Calaf
S'ubica a la carretera de Solsona, en la confluència del carrer Viena i Ravalet de Manresa.
675

Coordenades:

41.73354
1.51364
376389
4621260
08031-84
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6514107CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Edifici de grans dimensions que es troba ubicat a la carretera de Solsona i el Raval de Manresa. Presenta una edificació adossada a la façana nord, que s'utilitza com a magatzem a la planta baixa, i terrassa a la part superior. Aquest cos separa l'edifici principal amb un altre de més modern, amb funcions d'habitatge, i amb el qual comparteixen l'espai de la terrassa.
L'edifici principal presenta dues façanes, essent la més interessant la que s'ubica a la carretera de Solsona. Consta de planta baixa, planta de pis, i golfes. Pràcticament totes les façanes es troben arrebossades, i sense cap tipus de decoració, exceptuant la de la carretera de Solsona, amb encoixinat imitant carreus a la planta baixa i a les cantoneres, i motllures a les obertures. És visible el tipus de material emprat per a la seva construcció, sota l'arrebossat, amb petits carreus irregulars en disposició horitzontal, i maons a les obertures. La coberta és a dues vessants ( ést-oest), amb teula àrab.
La façana de la carretera de Solsona, presenta a la planta baixa una gran entrada arc escarser motllurat. A cada lateral, hi té una entrada amb llinda plana. A la planta de pis, hi destaca al centre una tribuna pentagonal. A cada costat d'aquesta, un petit balcó, amb barana de forja treballada. Els accessos són rectangulars, amb els contorns motllurats.
Una cornisa separa la façana del frontó recte amb pilars, i centre semicircular.
La Façana del Raval de Manresa, no hi ha elements destacables, solament les baranes de forja que trobem als balcons de la planta de pis. Té dos accessos a la planta baixa, i finestra a la zona de golfes.