Casa de la carretera de Ribes, 55 Aiguafreda

Vallès Oriental
Ctra. De Ribes, 55

Coordenades:

41.76959
2.24893
437574
4624467
08014-259
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7747109DG3274N0001BS
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Casa construïda durant la primera meitat del segle XX sota influència de l'estètica noucentista. És un edifici aïllat, de planta rectangular, que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. A la façana principal hi ha adossat un porxo quadrangular amb pòrtics d'arc de mig punt i terrassa superior. Totes les obertures són d'arc pla arrebossat. El tractament dels murs és arrebossat i pintat, amb les obertures i els angles de les cantonades de diferent tonalitat. El ràfec està acabat amb cabirons.