Casa Batlle i Planas Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de Sant Pere, 34 i 36

  Coordenades:

  41.34455
  1.69652
  390947
  4577826
  08305-126
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Historicista
  Contemporani
  Romàntic
  XX
  1908
  Santiago Güell i Grau
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 5055
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  Ref. cad.: 13313CF9717N
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular format per un doble cos: el primer consta de planta baixa, dos pisos i golfes i coberta a dues aigües i el segon de planta baixa, pis i coberta de terrat.
  La façana del primer cos té una composició simètrica amb dos portals laterals d'arc de mig punt i dues finestres centrals a la planta baixa i una balconada de tres obertures amb arquivoltes, també amb arcs de mig punt. A les golfes trobem una galeria de sis obertures rectangulars. Coronament amb una imoportant barbacana de fusta.
  La façana del segon cos té un portal amb arc carpanell a la planta baixa i al seu damunt una tribuna amb vidrera sustentada per carteles, amb els cantells arrodonits. Al seu damunt hi ha el terrat amb una barana de ferro.

  També es coneix com a Casa Serdà. A l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya hi ha dues fitxes que corresponen a aquesta finca (5054 i 5055).

  MALLART i RAVENTÓS, M.L. (1982). Santiago Güell i Grau, arquitecte vilafranquí, la seva obra 1892/1920. Museu de Vilafranca, Ponència de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.