Casa "Aigües"
L'Ametlla del Vallès

  Vallès Oriental
  C/ Francesc Macià, 9
  289

  Coordenades:

  41.66961
  2.26087
  438471
  4613358
  Número de fitxa
  08005 - 256
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Noucentisme
  Segle
  XX
  Any
  1934
  Emili Sala i Pibernat, arquitecte
  Estat de conservació
  Regular
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic (nº 31)
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Privada
  8736006DG3183N0001IJ
  Autor de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Edifici de planta quadrada, format per planta baixa, que es troba alineat a dos carrers, amb la cantonada aixamfranada. Al costat de llevant, crea un petit pas amb la casa adjacent, utilitzat antigament com a rec de distribució d'aigua. La coberta és de teula àrab amb el carener paral·lel a la façana principal. La façana es composa horitzontalment, i està arrebossada i pintada amb un sòcol de paredat comú. En el xamfrà hi ha dues pilastres que emmarquen una obertura. L'entrada, a la que s'accedeix a través d'un porxo, presenta un arc el·líptic, que es repeteix dues vegades a la mateixa façana.

  AA.DD. (2008). Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic de l'Ametlla del Vallès. Inèdit.