Carrer Montserrat
Castellgalí

  Bages
  Nucli antic. Carrer Montserrat.
  Emplaçament
  Al nucli antic, entre el carrer Sant Antoni i la urbanització del Mas Planoi

  Coordenades:

  41.67249
  1.83836
  403303
  4614066
  Número de fitxa
  08061-41
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Castellgalí i diferents propietaris
  Autoria de la fitxa
  Cortés Elía, Maria del Agua

  És un carrer del nucli urbà antic de Castellgalí. Es troba a l'extrem oposat del carrer Manresa, a la part més meridional del nucli antic i formant part de l'eixample cap a la urbanització Mas Planoi, a continuació del carrer Sant Antoni. Discorre pel costat del turó en el que s'aixeca el nucli, de manera que discorre bastant planer fins a l'inici de la urbanització moderna del Mas Planoi. Les cases s'arrengleren a la banda de migdia, aprofitant el pendent, mentre que a la banda de tramuntana les cases més antigues han anat desapareixent deixant pas a noves construccions. L'estructura de les cases segueix una tipologia similar, essent cases aïllades tipus mas, amb planta i dos pisos, teulada a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal de la casa. Les portes allindades, igual que les finestres i l'obra és de pedra vista amb el contorn de finestres i portes fetes de blocs ben escairats. Cases del costat de migdia: -Nº 1 cal Ferreró: Hi havia hagut una fusteria que regentava l'amo de cal Jaumató. Destaquen els contraforts a la façana i les espitlleres a la planta baixa. -Nº 5: cal Carnestoltes: el 1724 un dels funcionaris reals que va fer el cadastre del poble era anomenat Carnestoltes. El 1870 Josep Pladellorens era conegut amb aquest sobrenom. Antigament era coneguda com cal caganer, el nom el portà una noia de Sant Cristòfol que entrà per jove, ja que el seu pare era conegut així. -Nº 15 Cal Gori. Casa amb estructura de mas. Conserva una cisterna amb corriola. Cases del costat de tramuntana: -s/n cal Sastre Boig: desapareguda, era situada davant cal Ferreró. Hi havia una sastreria de l'amo de cal Salat. -s/n cal Cabrit: desapareguda. -Nº 6-8 cal Pinyot. -Nº 10 cal Serra: abans cal Jaumeta, després cal Campaner ja que en Pere Serra va ser campaner.

  El carrer com a tal es conformaria a inicis del segle XIX o finals del XVIII. Originàriament era el pas de l'antic camí Ral de Barcelona a Manresa i les cases s'assentarien degut a l'ampliació del nucli urbà en un moment d'increment demogràfic. Probablement les primeres cases mantenien una estructura de casa aïllada o mas, mentre que amb el temps es van construir cases entre mig donant forma de carrer al conjunt.

  Vila, J., Melgosa, J. (1996). Els noms de les cases (I). L'Amigant nº 5, maig 1996.