Carrer la Torre i carrer del Pi
Òdena

  Anoia
  Carrer la Torre i Carrer del Pi
  Emplaçament
  Nucli antic d'Òdena

  Coordenades:

  41.60622
  1.63998
  386673
  4606950
  Número de fitxa
  08143 - 67
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament d'Òdena. Plaça Major, 2
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El carrer de La Torre correspon a l'antic camí que baixava del castell, vorejava el tossal i
  es dirigia vers el sud en direcció a Igualada. El vial que respon a aquest nom és molt curt i
  va des del peu de la torre albarrana del castell fins passat el carrer del Rosari, on el vial
  canvia de nom i continua amb el nom de carrer del Pi.
  En aquest tram el carrer de La Torre recull un conjunt d'elements arquitectònics i situacions
  històriques que l'atorguen un singular valor dins el paisatge urbà d'Òdena.
  La vorera de la banda de tramuntana del carrer La Torre empalma amb el carrer de Jaume
  I o també conegut popularment com carrer dels Conillers, el qual està situat en un nivell
  més elevat que la cota de circulació rodada del carrer de La Torre. Una escala situada
  davant el Centre Fraternal i Instructiu comunica els dos nivells. A la banda de migjorn del
  carrer es troba un dels conjunts hidràulics més importants del municipi: l'edifici del Dipòsit i la Font de la Torre. L'any 1923, el govern civil autoritzà l'Ajuntament
  d'Òdena per un préstec per portar l'aigua corrent al nucli urbà. El projecte d'elevació fou
  encarregat a l'arquitecte Josep Pausas. L'any 1924 en Jaume Vich i Casanovas cedí el
  terreny per construir el dipòsit sota el castell per poder pujar l'aigua del riu. Un any després
  es construeix la Font de la Torre per a ús públic.
  Les edificacions del carrer són de planta baixa i planta primera amb coberta de teula
  ceràmica tipus aràbiga. Les edificacions corresponen als primers assentaments construïts
  a peu del castell però durant aquestes últimes dècades han estat molt transformades.
  Algun dels immobles com Cal Futre conserva la imatge de la tipologia d'inicis del segle XX; adossada a aquesta casa hi havia l'antiga barberia del proper "Centre Fraternal i Instructiu".
  A la confluència amb el carrer Rosari o carrer Nou, hi ha la casa coneguda com del Silvestre, que ubicà a la dècada dels 50 i 60 dels segel XX una fusteria i un cosidor i on a inicis de segle es va instal·lar la Casa Cuartel dels Mossos d'Esquadra; també hi hagué també la sala de ball coneguda com "Flor de Maig".
  Al carrer del Pi trobem la carnisseria més antiga d'Òdena, coneguda com "Cal Carnisser o "Cal Pepito o cal Llobet", documentada de l'any 1918; en aquest edifici hi havia ubicat un antic hostal amb habitacions i també una altra sala de ball.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Al llarg del segle XVIII, degut a l'expansió demogràfica, els
  propietaris dels grans masos donaran a cens o vendran perpètuament als petits pagesos un pati a la part del darrera, per fer-hi un hort de secà o de regadiu, i a la vegada
  permetran accedir a les terres dels masos per la via de la rabassa morta. El tipus de
  fragmentació que tindrà el mas variarà segons la seva localització. Els masos més propers
  als pobles fragmentaran segons la demanda de terra per construir.
  Els establiments i la urbanització de l'eixample d'Òdena a peu del castell es va iniciar a
  finals del segle XVIII, però no va ser fins el segle XIX i principis del segle XX quan es va
  produir el creixement més gran. Altres propietaris també estableixen terrenys per edificar
  habitatges i contribuir d'aquesta manera al creixement urbanístic d'Òdena. Així, Isidre
  Puiggròs s'establirà al voltant de la Torre, creant l'actual carrer de La Torre.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1989): "Òdena comptava a principis de segle amb unes infraestructures socials envejables", Òdena, Butlletí d'Informació Municipal. Nova època, 17, Ajuntament d'Òdena, Òdena, pp.7-8
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1993): "Col·leccionable les nostres fonts", Butlletí d'Informació Municipal, Ajuntament d'Òdena, Òdena
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (2012): "Històries de la nostra història. Primera font pública a Òdena", L'Accent, la Revista d'Òdena, 65, Ajuntament d'Òdena, Òdena, p.13.