Carrer de la Guixera
Òdena

  Anoia
  Carrer de la Guixera
  Emplaçament
  Nucli antic d'Òdena

  Coordenades:

  41.60667
  1.64013
  386687
  4607000
  Número de fitxa
  08143 - 68
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament d'Òdena. Plaça Major, 2
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El traçat del carrer de La Guixera correspon a un tram de l'antic camí carreter que circulava
  de Manresa a Igualada i es dirigia cap el castell d'Òdena.
  Les edificacions del carrer són de planta baixa, planta primera i planta sota coberta amb
  coberta de teula ceràmica tipus aràbiga. Les edificacions corresponen als primers
  assentaments construïts a peu del castell però durant aquestes últimes dècades han estat
  molt transformades.
  Tots els edificis estan aixecats directament damunt la roca viva del guix i els seus celers i estables han estat retallats directament de la roca mare.
  L'explotació important del guix en un període que podríem considerar pre-industrial, cal
  centrar-lo a Òdena cap a inicis del segle XIX. Des d'aleshores van sorgint arreu del terme
  diverses pedrere; una de les més antigues és la de la "Productora", situada a la banda de ponent d'aquest carrer.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Josep Serra propietari del mas i habitant al castell fins l'any 1785, obté el 23 de gener de 1796 del duc de Cardona la llicència per construir edificacions en la
  partida anomenada la Guixera, situada sota el mateix castell, on hi ha actualment els
  carrers de la Guixera i del Roser. Els nous habitants hauran de pagar al duc un cens
  també de 6 diners anuals, pel permís concedit. La urbanització correspondrà a un model
  de creixement horitzontal amb cases unifamiliars. Els pactes que signaran propietari i
  compradors, respecte a la urbanització, seran en termes generals els següents:
  - Pagar un cens anual.
  - Obligació de l'adquiridor del terreny de compartir la paret mitgera. El veí haurà de pagar
  la meitat del cost de la seva construcció.
  - No poder obrir finestres ni forats a la paret de solixent.
  - El comprador haurà de pagar anualment el cens de sis diners al duc de Cardona, i
  qualsevol altra imposició.
  Els establiments del carrer de La Guixera i del carrer del Rosari es van iniciar a finals del
  segle XVIII (1798), però no va ser fins finals del segle XIX que es completà la seva
  urbanització (1882).

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona