Carrer del Doctor Corbera; Carrer de Baix
Alella

  Maresme
  Carrer del Doctor Corbera

  Coordenades:

  41.49457
  2.29514
  441165
  4593901
  Número de fitxa
  08003 - 78
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL (Catàleg Patrimoni d'Alella - 2010)
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Privada
  varis propietaris
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Carrer d'entre 3,96 m i 4,25 m d'amplada amb cases de cós a banda i banda, amb patis al darrera a l'interior de les illes. És el més curt dels tres carrers paral·lels de la zona d'eixample. Són edificacions de planta baixa i pis, en alguns casos de planta baixa i dos pisos, i algun pati al costat sud. La parcel·lació és més regular al costat nord que no pas al sud. Hi predomina la crugia estreta d' aproximadament cinc metres, encara que trobem diferents parcel·lacions amb crugies més grans sobretot al costat sud. Les façanes d'ambdós costats mantenen criteris
  unitaris de composició: façanes planes, obertures petites de proporcions verticals, eixos verticals de composició, i acabades estucades o pintades sobre arrebossat. Existeixen, però, construccions que no respecten aquests paràmetres bàsics, amb terrasses incorporades a les
  façanes, balcons correguts, desordre compositiu, obertures desproporcionades i materials no adients. El paviment del vial, recentment renovat, té un tractament unitari amb llambordins i recollida d'aigües asimètrica amb embornals puntuals propers al costat sud, eliminant així
  la disposició anterior amb la clàssica secció amb calçada central i petites voreres als dos costats. La il·luminació es realitza mitjançant lluminàries clàssiques a un sol costat, adossades a les façanes del costat nord del carrer. La composició originària de la parcel·la era la
  d'habitatge al nord i l'hort al sud, separades pel vial. Primer creixement del nucli urbà el s. XIX, a la confluència entre la Riera Coma Clara i el Torrent Vallbona, al nord del nucli antic d'Alella.

  Cap a l'any 1850 es parcel·là la zona inferior delimitada pel torrent Vallbona i la Riera Coma Clara, de forma triangular, mitjançant tres carrers paral·lels al mar: el carrer Anselm Clavé, el carrer del Mig i el carrer Doctor Corbera. Es tracta d'un dels primers creixements d'Alella -cap al
  nord- superant els límits de l'antic nucli antic o Sagrera.

  AJUNTAMENT D'ALELLA (2010). Catàleg patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental; dins el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alella.