Carrer de Vic i carrer Major
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Nucli del Figaró
  Emplaçament
  Carrer de Vic. Figaró Montmany.

  Coordenades:

  41.72181
  2.27336
  439560
  4619145
  Número de fitxa
  08134-175
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Romà
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Figaró-Montmany. Crta de Ribes n.34. Figaró-Montmany 08590.
  Autoria de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  El carrer de Vic i el Carrer Major formen un espai urbà flanquejat d'edificis o solars destinat al trànsit públic, i que permet l'accés als diferents indrets d'un poble o una ciutat i la comunicació entre ells. Aquest eix viaria conformava el carrer central del poble, tant des del punt de vista històric com econòmic i social, fins la construcció i condicionament de la Carretera de Ribes, que va desplaçar parcialment l'antic nucli comercial. Tot i a l'actualitat les botigues es disposen en ambdós carrers. Geogràficament travessa la població antiga de nord-oest a sud-est, des de l'eixample modern fins gairebé la sortida del poble. Als seus costats s'hi eleven edificis plurifamiliars, i uns quants carrers de dimensions reduïdes hi desemboquen, confirmant el seu caràcter d'artèria del casc antic de la vila.

  Aquest carrer és part de l'antiga via romana i camí ral del Congost, documentat des del segle III dC per la presència d'un conjunt de 6 mil·liaris recuperats al Molí de les Canes (Centelles). La documentació local mostra que la via més important de la zona era l'anomenat Camí del Congost, i aquest apareix esmentat a la primera meitat del segle XVI com a camí reial. Tot i que pràcticament no es troba referenciat entre els segles XI i XIII és considerat una reminiscència de l'antic camí romà del Congost. Aquest camí experimentà una revifada als segles XV i XVI coincidint amb el desenvolupament del nucli de poblament al fons de la vall del Congost i la integració regional a través del comerç. Al llarg d'aquest camí va créixer el veïnat del Figaró entre els segles XVI i XVIII. D'aquest primer veïnat en queda el Molí del Mig amb el nom de Mariano Cortés i la data de 1750, cal Ferrer vell amb el nom del manyà Ramon Masach; i a tocar a la plaça Major la casa de Pau Vilardebò amb el portal adovellat de 1681. La Plaça Major és el punt de contacte entre la part antiga del nucli urbà representada pel Carrer Major i el Carrer de Vic que continua cap al nord, i els eixamples menestral i d'estiueig dels segles XIX i XX. Avall es documenta Can Vallcorba i l'antiga església parroquial de Sant Rafael i Santa Anna i cal Tit.

  AADD. 2004. Pas a pas. 3 excursions per conèixer la natura, el paisatge i la història de Figaró-Montmany. Ajuntament de Figaró-Montmany. OLIVER, J. 2000. Història de Figaró-Montmany. Vol. 1: Figaró abans de ser-ho, Ajuntament de Figaró-Montmany. OLIVER, J. 2004. Figaró-Montmany. Col·lecció d'imatges i records n. 136. Vienna Edicions.