Carrer Berga
Olost

  Osona
  Nucli urbà d'Olost. Olost

  Coordenades:

  41.98587
  2.09437
  424981
  4648604
  Número de fitxa
  08149-124
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Bo
  L'estat de conservació de les cases és heterogeni. Tot i així la majoria s'han anat rehabilitant conservant els trets característics de les edificacions del moment en que van ser construïdes.
  Protecció
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament d'Olost, 1992.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Propietaris diversos
  Autor de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  El carrer Berga està situat a la zona central del nucli urbà d'Olost, des d'uns metres al sud de la Plaça Major fins a les primeres rampes pronunciades que salven el desnivell fins el serrat de Sant Adjutori
  Es tracta d'un carrer relativament llarg tenint en compte les dimensions del nucli, lleugerament ascendent, de recorregut est-oest i amb cases ubicades a banda i banda, la majoria de les quals, bastides amb murs de maçoneria de pedra i formades per planta baixa, primer pis i golfes. Totes tenen la teulada de doble vessant amb aigües al carrer i bona part conserven elements originals de l'edificació primitiva, en molts casos dels segles XVII, però també ampliades i reformades al llarg dels segles XVIII i XIX.
  Iniciant el recorregut del carrer des del passeig Lleopart, uns metres al sud de la Plaça Major, es troba la primera casa que conserva elements originals en el número 1, on hi ha tres llindes bisellades emmarcant finestres al primer pis, la de la dreta de les quals amb la data de 1694 i una creu intercalada gravades.
  A la seva dreta, en el número 3, es troba una casa amb un portal i una finestra emmarcats amb pedra bisellada.
  Al davant, en el número 4, hi ha una casa que conserva dos balcons emmarcats amb pedra bisellada.
  Una mica més amunt, en el número 7, hi ha una casa que conserva una llinda en una finestra del primer pis decorada amb motius geomètrics i amb la data de 1677 i l'anagrama IHS inscrits.
  En el número 10 hi ha una casa que conserva la llinda de pedra bisellada de dos portals i un balcó emmarcat amb pedra bisellada.
  A la seva esquerra, la següent casa conserva únicament un portal d'arc de mig punt emmarcat amb pedra treballada.
  La següent casa, en el número 14, conserva un portal emmarcat amb pedra bisellada amb la data de 1639 gravada a la llinda, i dos balcons emmarcats amb pedra bisellada al primer pis.
  Tornant al costat sud del carrer hi ha, en el número 15, una casa que conserva el portal i dos balcons emmarcats amb pedra bisellada.
  Al seu davant, en els número 16 i 18, hi ha dues cases que conserven obertures emmarcades amb pedra bisellada, la primera un portal i dos balcons al primer pis i la segona únicament el portal.
  A la seva esquerra, en el número 20, hi ha una casa que conserva un portal d'arc de mig punt adovellat i un portal emmarcat amb pedra bisellada a la planta baixa, a més d'una finestra emmarcada amb pedra motllurada i una altra emmarcada amb pedra bisellada al primer pis.
  Altra vegada en el costat sud es troba, en el número 23, una casa que conserva el portal i quatre finestres emmarcats amb pedra bisellada, el portal amb la data de 1823 inscrita a la llinda i emmarcada amb un motiu geomètric.
  A la seva dreta hi ha una casa que conserva dos portals i dos balcons emmarcats amb pedra bisellada, un dels portals amb la data de 1688 inscrita junt amb una creu intercalada.
  En el número 22 es troba una casa que conserva cinc obertures emmarcades amb pedra bisellada.
  Ja cap a la part alta del carrer es troba en el número 30 una casa que conserva dos portals emmarcats amb pedra bisellada a la planta baixa, una finestra emmarcada amb pedra motllurada i un balcó emmarcat amb pedra bisellada al primer pis, i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada a les golfes. La finestra del primer pis té la llinda decorada amb un petit escut en relleu en el que hi ha gravats els anagrames IHS i Ave Maria, i que queda envoltat per la inscripció: "1628 PERA RAIAT".
  Al seu davant hi ha una casa que conserva un portal, un balcó i dues finestres emmarcats amb pedra bisellada.
  A partir d'aquest punt el carrer segueix ascendint, passant entre l'antiga fàbrica de cal Vila, reformada actualment per a habitatges, i cal Codinac. Totes les cases que formen el carrer a partir d'aquesta zona són construccions recents, bastides en la vessant pronunciada del serrat de Sant Adjutori.