Carrer Baixada de l'Església núm. 6-8 Cabrera de Mar

Maresme
Carrer Baixada de l'Església núm. 6-8
101

Coordenades:

41.52798
2.392
449276
4597549
08029-39
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX-XX
Bo
Legal
POUM-40
Fàcil
Residencial
Privada
9378305DF4997N
Marc Guàrdia i Llorens

Casa de poble de cos, pertanyent al casc antic, distribuïda en planta baixa i dues plantes pis. La porta principal presenta un arc carpenell. El teulat és a dues aigües amb el carener disposat paral·lelament a la façana, amb frontó a la façana lateral, El teulat queda amagat per una barana, que n'oculta la seva forma. Aquesta casa es troba annexada a una altra, que té una estructura de planta baixa i planta pis.

L'any 1865 aquesta casa ja surt present en el Registre de Propietat de Mataró, on se'n fa una descripció i es confirma la propietat familiar de la finca des de feia més de 30 anys (Rovira 2006). L'edifici també consta en el plànol "Plano geométricoparcelario del distrito municipal de Cabrera" de 1879.

ROVIRA, J.M. (2006): Pla especial del patrimoni arquitectònic, arqueològic i històric de Cabrera de Mar.