Carrer Baixada de les Fonts Navarcles

Bages
Nucli antic

Coordenades:

41.7528
1.9048
408947
4622910
08140-42
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Dolent
Cases abandonades i paviment deteriorat.
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Jordi Piñero Subirana

Carrer de traçat sinuós que baixa del carrer Ample a la zona de la riera Merdaenllà amb un pendent considerable. Es caracteritza per una barreja de tipologies constructives de diferents èpoques, amb una estructura urbanística complexa i poc regular. A la part superior hi ha la placeta del Coro, que ha estat urbanitzada recentment (maig del 2005), junt amb alguns edificis actuals. De les cases originàries (segle XVIII) en queden poques o han estat força modificades; en altres casos es tracta dels darreres de les cases. Al final del carrer (per la part baixa) hi ha 5 cases unifamiliars de construcció recent. La pavimentació és de ciment, força deteriorada. Conserva un tram de vorera fet amb lloses. L'enllumenat és amb faroles de tipologia estàndar a tot el nucli antic. El cablejat aeri és força visible. Algunes de les cases que conserven millor la tipologia tradicional són les dels números 3, 8, 6 i 24.

Llinda a la casa núm. 8: 1792.
Un gran portal (amb la data 1836 a la tarja) correspon a cal Fontcoberta. És la casa que té entrada per Àngel Guimerà, 28. A l'interior hi havia una gran nau que podria haver construït amb finalitats industrials. Més tard va ser sala de ball.

El nucli urbà originari de Navarcles es situa dalt de la carena que forma el carrer Ample. Hi havia diversos camins que salvaven aquest desnivell i que s'utilitzaven sovint per anar a busca aigua a les fonts de la riera Merdaenllà. L'any 1780 es parla de Davallada que va de la plasseta a la font; es referia a la petita placeta del Coro i a la Font Vella o la Font de la Mina. A vegades també es parla de carrer a la riera Merdaenllà. La construcció de les primeres cases en aquesta baixada es situen a l'entorn de 1720. El 1816 es parla de Davallada Verger. Més endavant les cases d'aquest sector van quedar integrades entre el carrer Ample i el carrer Verger. El 1922 l'Ajuntament decidí anomenar el carrer Baixada de les Fonts, nom que s'ha mantingut fins a l'actualitat.

FERRER, Llorenç (1988-1990). "Carrer Baixada de les Fonts". Col·leccionable d'història a A més a més: revista de Navarcles.