Carex remota L
Vilassar de Dalt

  Maresme
  Torrent d'en Cuquet
  281

  Coordenades:

  41.52714
  2.33199
  444269
  4597493
  Número de fitxa
  08214 - 348
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Espècimen botànic
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Decret 172/2008, de 26 d'agost, de flora amenaçada (DOGC 5204)
  Accés
  Fàcil
  Altres
  Titularitat
  Pública
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Espècie de planta herbàcia de la família Cyperaceae, localitzada al Torrent d'en Cuquet. Es tracta d'una planta perenne, cespitosa, amb un rizoma del qual neixen les tiges fèrtils. La tija pot mesurar entre 25-50 cm d'alçada, trígons llisos. Les fulles, entre 1,5 i 2,2 mm d'amplada, i longitud similar a la tija, planes, aspres a les vores.

  Aquesta planta està restringida al terç nord-est de Catalunya. Només se'n coneixia una localitat d'exemplars entre la Roca del Vallès i Santa Agnès de Malanyanes. M. Guardiola ha localitzat l'any 2013 espècimens al torrent d'en Cuquet, Vallromanes i Vilanova del Vallès.

  Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, (DOGC núm. 5204 -28/08/2008)
  Ordre de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada de Catalunya (DOGC núm. 493 – 12/12/1984)
  Llei 42/2007, de 13 de desembre del patrimoni natural i de la biodiversitat (BOE núm. 299 de 14/12/2007)
  Reial Decret 1628/2011, de 4 de febrer per al desenvolupament del Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol Amenaçades. (BOE núm. 46 – 23/02/2011)
  GUARDIOLA, Moisès (2013). Cartografia digital dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) del Parc de la Serralada Litoral, escala 1:10.000. Ed. Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona.
  GUARDIOLA, M.; GUTIÉRREZ, C.; PÉREZ-HAASE, A.; JOVER, M.; CORBERA, J. (2009). Les plantes al·lòctones del sector central de la Serralada Litoral catalana (Territori comprès entre el riu Besòs i la Tordera) ,dins revista L'Atzavara, núm. 18. Pàgs. 89 a 100. Ed. Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró.
  LOIRE, Roser (2001), Conservació de la diversitat biològica al Parc de la Serralada Litoral,dins revista L'Atzavara, núm. 9. Pàg. 66. Ed. Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró.
  SÀEZ, Ll.; AYMERICH, P.; BLANCHÉ, C. (). Llibre vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya. Ed. Argania Editio.
  TARRUELLA, Xavier (2000) El projecte Flora Amenaçada. Un pas per a la preservació de la biodiversitat del Parc Serralada Litoral, dins Revista Ipsa Arca, núm. 3. Ed. Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt.