Caramelles del Roser Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Sant Genís de Plegamans. Pl. de Sant Genís, 1, 08184 Palau-solità i Plegamans.
08156-170
Patrimoni immaterial
Música i dansa
Contemporani
Popular
XX
Dolent
Ja no es canten.
Inexistent
Obert
Religiós
Pública
Virgínia Cepero González

Les Caramelles del Roser es cantaven a la vigilia del Roser. Els joves anaven per les cases de pages a cantar-les i, a canvi, els hi donaven diners per sufragar les despeses de la festa.
La lletra és tal i com segueix:

Lo primer sou Verge pura
per lo grau que posseïu,
més que tota criatura
puix tanta glòria teniu;
sou de Déu la més honrada
al restant sou i sereu.
Siau la nostra advocada
Regina i Mare de Déu.

Lo segon Verge benigna,
deu encens al vostre Fill
un voler de Déu consigna
llum de gràcia sou espill;
bé sou Vos glorificada
amb los plers que vos li feu.
Siau la nostra advocada
Regina i Mare de Déu.

Lo tercer sou Verge Santa
perquè en la Cort Celestial
claredat llenceu Vos tanta
que lo món il·luminau;
tot lo món il·luminau
més que el sol en l'Orient.
Siau la nostra advocada
Regina i Mare de Déu.

Lo quart és que us obeeixen
sants i santes, fen honor,
per aquells que vos coneixen
Mare sou del Salvador;
Oh Regina coronada,
glòria sou del regne seu.
Siau la nostra advocada
Regina i Mare de Déu.

Lo quint és que us remunera
lo Senyor vostres turments,
amb grat vostre, sens espera,
d'aquells dons sempre plasents;
mai se perd en Vos soldada
qui us servei bé el satisfeu.
Siau la nostra advocada
Regina i Mare de Déu,

Lo sisè és que sou vestida
d'un sant cos glorificat,
per estar molt ben unida
prop la Santa Trinitat;
dels serafins exalçada,
dels restants sou i sereu.
Siau la nostra advocada
Regina i Mare de Déu.

Lo setè és que sou ben certa
que uns tals goigs mai finiran,
ni sereu ja mai deserta
ans per tot temps duraran,
alegreu-vos, doncs, amada,
amb Jesús com fer-se Déu.
Siau la nostra advocada
Regina i Mare de Déu.

Lo vuitè és cambra sagrada
Mare de un Déu eternal,
bon Jesús prengué posada
la nit santa de Nadal;
avui triomfant ressuscita
Jesucrist Redemptor meu.
Siau la nostra advocada
Regina i Mare de Déu.

Fotografia facilitada per l'Associació Amics dels Goigs.