Can Xico
Santa Eulàlia de Ronçana

  Vallès Oriental
  Camí de Can Xico
  Emplaçament
  Des de la ctra. De l'Ametlla, cal seguir pel camí de can Rocasalbas, el primer a la dreta

  Coordenades:

  41.66148
  2.23551
  436352
  4612474
  Número de fitxa
  08248 - 114
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  002218500DG31D0001DA
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem S.L.

  Can Xico és una masia del segle XVIII a la qual es va afegir una tercera crugia durant el segle XIX. Durant la segona meitat del segle XX va ser reformada i s'hi van afegir porxos als laterals.

  És un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures d'arc pla arrebossat de factura moderna, excepte el portal d'arc de mig punt ceràmic i brancals de pedra. Sobre d'aquest hi ha una pedra inscrita on hi consta: "SABASTIA MOGAS / 1716". Les obertures de la resta de façanes també són d'arc pla arrebossat de factura moderna. A la façana de ponent s'hi adossa un porxo i a la de llevant un cos annex d'un sol nivell d'alçat, que s'obre a migdia amb una gran portalada d'arc escarser ceràmic. El revestiment dels murs es manté arrebossat i pintat.

  La primera notícia que tenim de la casa la trobem a la seva mateixa façana, de l'any 1716. Tal com consta aquí, el propietari s'anomenava Mogas. A finals d'aquest segle, hi vivia Francesc Barbany, casat amb Margarida Molins. Els actuals propietaris en són descendents.

  CANTARELL, C.; CIURANS, X. (2010). El patrimoni històric de Santa Eulàlia de Ronçana. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.