Can Xaró
Santa Eulàlia de Ronçana

  Vallès Oriental
  Camí de la Serra

  Coordenades:

  41.6402
  2.22354
  435334
  4610120
  Número de fitxa
  08248 - 194
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  002109500DG31B0001ZH
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem S.L.

  Can Xaró és una casa de pagès del segle XIX, que ha estat molt reformada i ampliada durant la segona meitat del segle XX per adaptar-la com a habitatge modern.

  És un edifici que es composa de tres volums superposats. El volum que s'orienta a garbí és de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis presenta tres eixos d'obertures, totes d'arc pla arrebossat de factura moderna. Al costat de mestral s'hi adossa un cos annex de dos nivells d'alçat, on les obertures són d'arc pla arrebossat, algunes amb llinda de fusta. El següent volum s'adossa per gregal i també té la coberta a dos vessants, tot i que supera en alçada a l'anterior. La única façana que en queda visible és la posterior, on hi ha diverses finestres d'arc pla arrebossat distribuïdes de forma aleatòria. Finalment, fa pocs anys es va adossar un tercer volum a la façana de xaloc, d'un sol nivell d'alçat i la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El tractament dels murs és arrebossat amb morter de calç als dos primers volums i, allà on està deteriorat, permet veure el parament de pedra lligada amb argamassa. El tercer volum està arrebossat amb pòrtland.

  Al llarg del segle XIX, a peu del camí de la Serra Granada hi va proliferar la construcció de petites cases de pagès. És el cas de Can Xaró, Ca l'Alonso, Can Tarola o l'Hostal de la Serra, entre d'altres.