Can Xacó Escalat Olesa de Bonesvalls

Alt Penedès
Carrer Fontana. 08795 OLESA DE BONESVALLS
Al centre del nucli antic d'Olesa, davant de l'església.

Coordenades:

41.35349
1.84929
403742
4578638
08146-74
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XVI
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 44904DF0738N
Cortés Elía, Mª del Agua

Can Xacó, coneguda també com Xoscalat o Xacó Escalat, es troba davant de l'església parroquial d'Olesa, entre aquesta i el carrer Fontana. És una casa de planta i pis, d'estructura senzilla amb façana oberta a tramuntana, coberta amb teulada a doble vessant. Tenia al costat l'hisenda Olivella i davant un cobert. L'estructura interna de la casa no presenta elements remarcables tot i que manté l'estructura antiga amb forjats de bigues de fusta i rajoles.

Can Xacó és conegut des del segle XVI. Segons Mn. Misser (1953) la hisenda correspon a can Xacó tot i que el mas era diferent, probablement el mas Vallès. Al 1590 s'anomena a Joan Busquet del Mas Valles (fogatge 1515 i capbreu de 1590). Al capbreu de 1590 (AHVP) diu que el mas estava entre els masos de Rafael Rafal (can Ràfols) i Milà de la Corbatera (cal Milà), així que podria tractar-se molt bé de cal Xacó Escalat o bé ocupava el lloc on posteriorment es va construir can Olivella. Cal recordar que Misser apunta que al segle XV es cita a un Olivella (Pere), tot i que a finals del XVI era de Joan Busquets i més tard, al segle XVII, passa a Pau Ràfols de l'Hospital (Misser, 1953). Cal deixar clar que tot són suposicions ja que no hi ha documentació clara sobre la casa.

IGLÉSIAS, J. (1974). Estadístiques de població de Catalunya el primer vicenni del segle XVIII. 3 vols. Fundació Vives i Casajuana. Barcelona. IGLÉSIAS, J. (1979). El fogatge de 1553. Fundació Salvador Vives i Casajuana. Volum I. Barcelona. MISSER I VALLÈS, Salvador (1953). Glosses històriques d'Olesa de Bonesvalls Salvador Misser i Vallès. Barcelona Tall. Gràf. J. Prats Bernadàs. AHCVP, Capbreu de l'Hospital d'Olesa de Cervelló, 1590-1594. Notari Pere Guasch.